Når flasken er tom - re-fylling av gass

Du kan kjøpe re-fylling av ALbee gassflaske hos noen av våre forhandlere. Vi har nærmere 200 ALbee salgssteder over hele landet og dermed også utsalgssted nære deg. Du betaler bare for gassen, og ikke for en ny gassflaske

Kjøp av ny gassflaske

Om du trenger å kjøp en ny ALbee gassflaske, 5 eller 11 liter, kan du også gjøre dette hos våre forhandlere. Du kan også kjøpe gassflasken online, fraktfritt.

Når du har kjøpt en ALbee flaske, er det du som eier denne. Flasken din overholder lovene når det gjelder vedlikehold, trykktesting og gassfylling. Flasken er kjøperens eiendom og kan derfor ikke kjøpes tilbake. Tomme gassflasker kan kun byttes til flasker med samme størrelse og innhold. Ønskes noe annet, må man betale et mellomlegg

Behandler, vennligst vent...